Luyện tập trả lời các câu hỏi trong đề thi IELTS Speaking Skills

Hình thức bài thi nói IELTS là bài nói chuyện trực tiếp 1:1 giữa giám khảo và thí sinh. Bài thi gồm 3 phần sẽ tạo cho thí sinh có cơ hội để thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ của bản thân. Toàn bộ bài thi nói IELTS của thí sinh sẽ được ghi âm. Giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm thông qua cách thể hiện của thí sinh trong suốt bài thi nói.

Ngày đăng: 23-07-2014

7,809 lượt xem

Trước khi bước vào những câu hỏi trong đề thi IELTS speaking skills, mình xin được chia sẻ thông tin về cách chấm điểm kĩ năng nói nhé.

1. Fluency: 

Đạt điểm cao cho tiêu chí Fluency, hãy tham khảo một số thông tin sau:

- Dùng Fluency Markers: Một số fluency markers thông dụng: Actually/ In fact/ To be honest/ To tell the truth/ I must admit that…; Well, I guess/ Well I suppose…; And so on/ That sort of thing… ; I’m afraid that …; What I mean (by this) is…/ I mean,…; It’s hard to say…; It all depends (on the situation); Every case is different…; I suppose…; Obviously I’m no expert, but…; I’m not sure there’s an easy answer (to that); Oh yes, absolutely. That’s undeniable. 
- Dùng Logical Links để làm nổi bật sự khác biệt: In the short term … but in the long term … In the case of … but in the case of …. On the one hand … but on the other hand .... Nowadays,… Meanwhile in the old time…

Trong ví dụ trên mọi người có thể chú ý tới một số điểm sau:

Candidate 1: aspects of life

Candidate 2: Oh obviously!; in the past … But nowadays

Candidate 3: Oh yes, absolutely! That’s undeniable. I suppose there are so many positive changes in the children lives. And the most significant one is children nowadays are more widely and better fed and clothes, than in the past. Meanwhile, the state of kids starving was quite prevalent,in the old time. And another progress is the increase of accessibility of the children to education. Ahthese days, children really have good schooling.

2. Coherence

Tình huống 1: The candidate does not know what the examiner is talking about. 

-> Cách giải quyết:

Could you say that again, please?
Sorry, what was that?
I’m afraid I didn’t catch that.
Sorry, what was the question?

Tình huống 2: The candidate fully hears what the examiner said but can not completely comprehend the full meaning due to some new words. 

-> Cách giải quyết:

I’m afraid I don’t understand.
I’m not sure what you mean.
Sorry, what does … mean?
Could you explain what … mean?

Tình huống 3: The candidate fully hears what the examiner said but can not completely comprehend the full meaning due to some new words. The candidate is confident in his guess and wants to check with the examiner.

-> Cách giải quyết:

By……..do you mean…..?
When you say………..do you mean……..?
Are you asking whether/ if………?
If I understand you correctly you’re asking whether/ if……….?

Cùng xem ba candidate sau ứng dụng vào phần trả lời của mình như thế nào nhé!

Theo bạn, điểm band score của ba thí sinh trên đây như thế nào? 

ielts speaking assessment criteria

Hy vọng bài này sẽ giúp các bạn biết được cái yếu tố ảnh hưởng đến ielts speasking để tăng band score của mình.

Cấu trúc đề thi nói

Phần 1: Giới thiệu tổng quát (4-5 phút)

Giám khảo sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan đến các đề tài quen thuộc/phổ biến

Các câu hỏi phổ biến

Good morning/afternoon. My name is………
Could you tell me your full name please?
Thank you. And what shall I call you?
Can you tell me where you are from?
Can I see your registration please?
Thank you.

Now in this part I’d like to ask some questions about yourself.
Let’s talk about what you do. Do you work or are you a student?

Student
What’s your subject?
Is this subject popular in your school or college?
Do you spend time with other students on your course?
Will you stay friends with them in the future?

Work
What do you do?
How did you get this job?
What do you have to do at work?
Do you plan to keep this job in the future?

Free time
Let’s talk about your free time.
What do you do to relax?
How often do you do this activity?
What do people in your country / culture do to relax?

Countryside
Now let’s talk about the countryside.
How often do you go to the countryside?
What do you like to do there?
What do other people like to do?

Photographs
Let’s move onto the subject of photographs
How often do you take photographs? Why? / Why not?
Why do people take photographs?
Do you prefer photographs or people or places? Why?

Music
Let’s talk about music
How often do you listen to music at home? Why/ Why not?
What kind of music do you listen to? Why?
What kind of musical instrument would you like to play? Why / Why not?

Sports
Let’s talk about sports
What is the most popular sport in your country?
Do you watch this sport? Why/ Why not?
Why is this sport popular? Why/ Why not?

Phần 2: Bài thuyết trình ngắn (3-4 phút)

Thí sinh sẽ nhận một đề tài ngẫu nhiên từ giám khảo. Thí sinh sẽ có 1 phút để chuẩn bị và trình bày trong vòng 1 – 2 phút. Ví dụ: 

Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal

You should say:

What the occasion was
Where you at the meal
What you ate
And say why you enjoyed it so much

Phần 3 Thảo luận (4-5 phút)

Giám khảo sẽ thảo luận/đặc câu hỏi chi tiết hơn về những gì thí sinh đã trình bày ở phần 2.Ví dụ:

Attitudes to food
What are the advantages of eating a balanced diet?
What do you think a healthy diet consists of?
Which do people in your country prefer: traditional food or fast food?

Learning about food
Do you think children should be taught about healthy food?
At what age do you think children should be taught to cook?
Do you think children’s eating habits are different now compared to 20 years ago?

Food aid
What can be done to prevent poor people in the world going hungry?
Should rich countries help poor countries with just more than food?

Một trong những đề thi Speaking đợt thi 30/11/2013:

Part 1: full name, working or studying.
Why do people like drawing and painting? 
When do people draw?
What kinds of cloths are you interested in?
Who bought your cloths when you were a child?
If your friends ask you for choosing their cloths? What would you say?

Part 2
Describe your school or workplace

Part 3: 
Why is interaction between people at work important?
Why are unpaid work becoming popular?
Do you think working at home will be the popular trend in the future?
Do the factories or companies need to concern about their impact on the environment?

st

Click vào các link dưới đây để đọc thêm 

Kinh nghiệm học tiếng Anh giao tiếp cơ bản của Giang
Kinh nghiệm du học của Giang: cách vượt qua các trở ngại về ngôn ngữ

Blogger:GiangGina

Thành lập vào một ngày tháng 6/2014, deargiang.com là nơi mình chia sẻ mọi cảm xúc, kiến thức và mối quan tâm về Digital - Management - Travel cũng như các vấn đề về cuộc sống khác. Các bài viết trên deargiang một phần do mình viết, một phần do mình sưu tầm. Các bài viết này có điểm chung là những kiến thức, những câu chuyện, những quan điểm và những chia sẻ về cuộc sống có giá trị lâu dài. Mình hi vọng các chia sẻ của mình nhận được sự đồng cảm. Mọi đóng góp nếu có vui lòng gởi về email: gianggina@yahoo.com

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 1,324,112

Đang online6